Rss & SiteMap

通达信用户反馈区 http://fk.tdx.com.cn/

为通达信用户提供交流
共116 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6]
 1. [求助]MPV PRO版量化交易公式是全功能的吗? -- adong023 ( 1 回复 / 407 点击) 2022/5/7 10:35:28 [浏览]
 2. 通达信里的一级行业少了几个新行业吗? -- tdx1387 ( 1 回复 / 172 点击) 2022/4/26 18:39:17 [浏览]
 3. 38妇女节来了,不搞点大活动吗?全部3.8折让大家都用上。 -- WhiteKnight ( 0 回复 / 273 点击) 2022/3/2 16:16:54 [浏览]
 4. 通达信level2数据能预警的是那个版本? -- lylx ( 0 回复 / 1028 点击) 2022/2/23 8:57:06 [浏览]
 5. 通达信主图叠加指标后重启后叠加的指标消失 -- ytm51 ( 1 回复 / 1241 点击) 2022/1/2 12:28:21 [浏览]
 6. 期货通信号问题 -- LGB68135 ( 0 回复 / 937 点击) 2021/12/27 11:52:47 [浏览]
 7. 求助老师:分时图使用问题 -- 20211122AA ( 0 回复 / 378 点击) 2021/11/22 15:06:29 [浏览]
 8. 通达信ETF基金怎么去除iopv这个指标 -- li1 ( 0 回复 / 1040 点击) 2021/11/10 10:21:13 [浏览]
 9. 板块指数中取消了申万二级行业分类? -- Kane53 ( 0 回复 / 1025 点击) 2021/11/4 11:32:31 [浏览]
 10. 研报目标价 -- ALEPH ( 0 回复 / 1193 点击) 2021/9/27 1:55:55 [浏览]
 11. [原创]外部品种能不能自动刷新? -- looklokk ( 0 回复 / 629 点击) 2021/6/23 20:15:16 [浏览]
 12. [原创]中信证券交易软件,信用账户没有新股申购功能 -- hao9038 ( 0 回复 / 794 点击) 2021/5/25 14:54:26 [浏览]
 13. [求助]如何引用板块月线指标?? -- ljs84891758 ( 0 回复 / 1662 点击) 2021/3/12 22:38:27 [浏览]
 14. 财富版7.53的持仓成本显示有问题 -- 13588395773z ( 0 回复 / 1457 点击) 2020/12/29 11:46:48 [浏览]
 15. [建议]键盘精灵 的记忆功能能不能取消 -- 941top ( 0 回复 / 1791 点击) 2020/10/17 15:03:24 [浏览]
 16. 闪电下单界面增加金额计算 -- szl ( 0 回复 / 2027 点击) 2020/7/20 19:55:39 [浏览]
 17. F10图文问题 -- nanaimu ( 0 回复 / 1887 点击) 2020/7/14 15:30:08 [浏览]
 18. 分钟数据 -- johnshi ( 0 回复 / 1924 点击) 2020/6/22 18:21:35 [浏览]
 19. [求助]不同周期成交量显示差异 -- plf207 ( 0 回复 / 1881 点击) 2020/6/17 10:54:39 [浏览]
 20. 批量处理 -- LIQILONG ( 0 回复 / 2130 点击) 2020/6/11 12:56:01 [浏览]
共116 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6]

Copyright ©
2000 - 2010 tdx.com.cn
粤ICP备14046812号-1 粤B2-20110213 【备用登录】

Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .03125 s, 1 queries.