Rss & SiteMap

通达信用户反馈区 http://fk.tdx.com.cn/

为通达信用户提供交流
共3219 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[161]
 1. 高于603888新华网 -- dlxcs ( 0 回复 / 4 点击) 531 [浏览]
 2. 希望交易界面能够调节大小,最好能弹出窗口安全交易! -- 刘伟利15399 ( 1 回复 / 36 点击) 2018/7/11 23:29:01 [浏览]
 3. 通达信能否加入条件单功能 -- kevinhe317 ( 0 回复 / 44 点击) 2018/7/2 12:39:27 [浏览]
 4. 高端交易是那个版本有? -- tdxvw ( 0 回复 / 91 点击) 2018/6/22 18:53:41 [浏览]
 5. 模拟交易只能卖不能买是怎么回事? -- zcfvv ( 0 回复 / 33 点击) 2018/6/19 14:57:01 [浏览]
 6. 智能选股出问题! -- TDXOKOK ( 0 回复 / 43 点击) 2018/6/10 11:01:22 [浏览]
 7. 建议设一个立案调查板块 -- TDXOKOK ( 0 回复 / 31 点击) 2018/6/9 11:04:55 [浏览]
 8. 交易如何实现一键全撤? -- windstock ( 2 回复 / 216 点击) 2018/5/30 14:41:04 [浏览]
 9. 通达信iMac版不能打开 -- yangs ( 0 回复 / 57 点击) 2018/5/10 12:29:55 [浏览]
 10. 模拟交易系统瘫痪几天了也没人修复 -- t666588 ( 1 回复 / 141 点击) 2018/5/9 11:35:51 [浏览]
 11. [求助]对交易软件的一点小小的困惑 -- tdx1972 ( 2 回复 / 175 点击) 2018/5/2 9:49:02 [浏览]
 12. 成交后用来提示交易成功的弹窗不能用!! -- jy1365 ( 0 回复 / 74 点击) 2018/4/27 15:26:26 [浏览]
 13. [原创]通达信中鼠标滚轮的设置 -- persson ( 0 回复 / 66 点击) 2018/4/26 23:24:45 [浏览]
 14. 老师,怎样进行组合评测 -- ziming1000 ( 0 回复 / 60 点击) 2018/4/25 13:55:42 [浏览]
 15. [建议]对锁定截止日期功能方面的一点建议 -- zhengliangyi ( 1 回复 / 319 点击) 2018/4/25 13:40:07 [浏览]
 16. [求助]为什么我的软件里市值一栏空白? -- guguai2018 ( 0 回复 / 75 点击) 2018/4/16 17:18:26 [浏览]
 17. [推荐]触发条件策略加上一个策略启动时间 -- ABC2Z ( 3 回复 / 571 点击) 2018/4/16 17:11:17 [浏览]
 18. [求助] 如何实现股票自动化交易? -- 如果2016 ( 15 回复 / 4483 点击) 2018/4/16 17:10:09 [浏览]
 19. 通达信的成本价不准确 -- 1234THF ( 1 回复 / 100 点击) 2018/4/13 17:24:05 [浏览]
 20. [原创]无缘无故过几分钟就锁定交易系统,请给用户选择的权利 -- wbz4178 ( 1 回复 / 205 点击) 2018/4/3 11:45:50 [浏览]
共3219 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[161]

Copyright ©
2000 - 2010 tdx.com.cn
粤ICP备14046812号-1 粤B2-20110139

Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .03125 s, 1 queries.